Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

młodszy asystent w oddziale Epidemiologii

w wymiarze pełnego etatu (1/1)

Miejsce wykonywania pracy:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

Ul. Mariacka 4

37-700 Przemyśl

 

Warunki pracy:

Praca administracyjna, biurowa i terenowa (miasto i powiat przemyski)

 

Zakres zadań:

 

nadzór nad wykonastwem szczepień ochronnych w tym: kontrola podmiotów realizujących szczepienia ochronne, sprawozdawczość w zakresie szczepień, zamówienia na preparaty szczepionkowe, prawidłowość transportu i przechowywania w/w preparatów, prowadzenie kontroli i postępowań administracyjnych w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie wyższe;

 • Kierunki wykształcenia: farmacja, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biologia.

 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dokładność i sumienność.

 • Dobry stan zdrowia, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

 • kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia, stażu pracy, a także dodatkowych uprawnień (kursy, szkolenia),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (załącznik nr 2).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 31 października 2019 roku

 • miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko stażysta:

 1. osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu pok. nr 2 – sekretariat

 2. przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu
  ul. Mariacka 4 37-700 Przemyśl

  • decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu

UWAGA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

2 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

10 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok